ROZWIĄZANIA Z KWADRATEM – PRACA NR 1, jedwab, drewno, akryl, obiekt dwuelementowy, 260 x 216 cm, 2018
ROZWIĄZANIA Z KWADRATEM NR 3, jedwab, filc, 260 x 110 cm, 2018
ROZWIĄZANIA Z KWADRATEM NR 2, jedwab, 260 x 110 cm, 2018
BEZ TYTUŁU, jedwab, technika własna, 140x84 cm, 2016
BEZ TYTUŁU, batik, 260 x 140 cm, 2016
TRYPTYK PANTHA TRHEI, jedwab, 3szt x 260 x 110 cm, 2014
BEZ TYTUŁU 1, jedwab, 260 x 110 cm, 2015
BEZ TYTUŁU 2, jedwab, 260 x 110 cm, 2015
Pokaz Dyplomu Jolanty Mikuły, ASP w Warszawie, 2018-06-28
Wystawa końcoworoczna, ASP w Warszawie, 2016-06
Wystawa PORUSZENIA w Galerii Q, w Centrum Kultury Raszyn, 2017-01-27
Wystawa WSZYSTKO ZMIENNE w Galerii Młodych Twórców „Łazienkowska” w Warszawie, 2014-05-09
Pokaz Dyplomu Jolanty Mikuły, ASP w Warszawie, 2018-06-28
ROZWIĄZANIA Z KWADRATEM – PRACA NR 1, jedwab, drewno, akryl, obiekt dwuelementowy, 260 x 216 cm, 2018
ROZWIĄZANIA Z KWADRATEM NR 3, jedwab, filc, 260 x 110 cm, 2018
ROZWIĄZANIA Z KWADRATEM NR 2, jedwab, 260 x 110 cm, 2018
BEZ TYTUŁU, jedwab, technika własna, 140x84 cm, 2016
BEZ TYTUŁU, batik, 260 x 140 cm, 2016
TRYPTYK PANTHA TRHEI, jedwab, 3szt x 260 x 110 cm, 2014
BEZ TYTUŁU 1, jedwab, 260 x 110 cm, 2015
BEZ TYTUŁU 2, jedwab, 260 x 110 cm, 2015
Pokaz Dyplomu Jolanty Mikuły, ASP w Warszawie, 2018-06-28
Wystawa końcoworoczna, ASP w Warszawie, 2016-06
Wystawa PORUSZENIA w Galerii Q, w Centrum Kultury Raszyn, 2017-01-27
Wystawa WSZYSTKO ZMIENNE w Galerii Młodych Twórców „Łazienkowska” w Warszawie, 2014-05-09
Pokaz Dyplomu Jolanty Mikuły, ASP w Warszawie, 2018-06-28